Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Przyjęcie na studia podyplomowe do Centrum Studiów Podyplomowych, Kraków, ul. Mrozowa 6 odbywa się na zasadzie  składania zgłoszenia. Wszyscy kandydaci są  przyjmowani, nie mamy limitu miejsc. Studia trwają dwa semestry, zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy i odbywają się w formie zjazdów sobotnio - niedzielnych.

Każdy kandydat po uzasadnieniu swojej sytuacji ma możliwość odbycia studiów eksternistycznie.

 

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • dyplom ukończenia studiów wyższych /kserolub skan/
  • 2 fotografie format jak do legitymacji
  • ksero lub skan 2 stron dokumentu tożsamości

UWAGA

Ksero lub skan dyplomu i dokumentu tożsamości

proszę  przesłać na email: rekrutacja@centrumstudiowpodyplomowychkrakow.pl 

2 fotografie format jak do legitymacji proszę zabrać ze sobą na zajęcia

 

 

 Tutaj wypełnij KARTĘ ZGŁOSZENIA